Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty


 
 
 
Veřejné vyhlášky

veřejná vyhláška  Stanovení přechodné úpravy provozu (vyvěšeno 15. prosince 2017)

veřejná vyhláška  Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu v průběhu odvolacího řízení - IV.tranzitní železnice (vyvěšeno 23. října 2017)

veřejná vyhláška oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu Chotýčany  (vyvěšeno 3. října 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2016 obce Chotýčany o školském obvodu MŠ (vyvěšeno 14. prosince 2016)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2016 obce Chotýčany o školském obvodu ZŠ (vyvěšeno 14. prosince 2016)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška obce Chotýčany o nočním klidu (vyvěšeno 30. listopadu 2016)

veřejná vyhláška  rozhodnutí - stavební povolení ,,Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek“ byla zveřejněna v sekci Veřejné vyhlášky (vyvěšeno 5. dubna 2016)

veřejná vyhláška  opatření obecné povahy ,Projekt svislého dopravního obce Chotýčany“ včetně přílohy 1 a přílohy 2 byla zveřejněna v sekci Veřejné vyhlášky (vyvěšeno 2. února 2016)

veřejná vyhláška opravné opatření Magistrátu města České Budějovice ,,Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek“ byla zveřejněna v sekci Veřejné vyhlášky (vyvěšeno 2. února 2016)

Veřejná vyhláška   o umístnění stavby Modernizace trati Nemanice - Ševětín  (vyvěšeno 29. ledna 2016)

vyhláška č.2/2015     o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyvěšeno 16. prosince 2015)

Veřejná vyhláška   Usnesení o přerušení územního řízení - IV.železniční koridor Nemanice I - Ševětín  (vyvěšeno 2. září 2015)

Veřejná vyhláška   Žádost o posuzování vlivů na životní prostředí - IV.železniční koridor Nemanice I - Ševětín  (vyvěšeno 2. září 2015)

Veřejná vyhláška   Rozhodnutí o odvolání - IV.železniční koridor Nemanice I - Ševětín  (vyvěšeno 23. července 2015)

vyhláška č.1/2015     o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyvěšeno 10. března 2015)

vyhláška č. 1/2014   - o místním poplatku ze psů (vyvěšeno 16.12.2014)

veřejná vyhláška Ministerstva dopravy o přerušení stavebního řízení "Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek" byla zveřejněna v sekci Veřejné vyhlášky (vyvěšeno 29. července 2014)

veřejná vyhláška    Jihočeského kraje o zahájení řízení o aktualizaci Zásad územního rozvoje  (vyvěšeno 11. června 2014)

veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno 21. srpna 2013)

veřejná vyhláška   -  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(vyvěšeno 14.12.2012)

veřejná vyhláška   - kterou se oznamuje, že usnesením č. 84 Zastupitelstva obce Chotýčany ze dne 30.10.2012 byl vydán ÚZEMNÍ PLÁN CHOTÝČANY v katastrálním území Chotýčany.
                       
Přílohy:

    veřejná vyhláška

    ÚP Chotýčany (textová část a odůvodnění)

    hlavní výkres ÚP Chotýčany (vyvěšeno 5.11.2012)

 

veřejná vyhláška   - oznámení o zahájení stavebního řízení (vyvěšeno 3.7.2012)

veřejná vyhláška   - oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Chotýčany, (vyvěšeno 12.12.2011)

veřejná vyhláška   - výzva k vyzvednutí písemnosti v kanceláři obecního úřadu Chotýčany (vyvěšeno 18.10.2011)

veřejná vyhláška KUJCP00TGI1K   - oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (vyvěšeno 20.9.2011)

veřejná vyhláška   - výzva k vyzvednutí písemnosti v kanceláři obecního úřadu Chotýčany (vyvěšeno 25.3.2011)

vyhláška č. 02/2011   - o místním poplatku ze psů (vyvěšeno 12.3.2011)

vyhláška č. 01/2011   - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyvěšeno 12.3.2011)

veřejná vyhláška   - o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace (vyvěšeno 23.11.2010)

veřejná vyhláška   - výzva k vyzvednutí písemnosti v kanceláři obecního úřadu Chotýčany (vyvěšeno 30.4.2010)

veřejná vyhláška č.j. 149/2008   - výzva k vyzvednutí písemnosti v kanceláři obecního úřadu Chotýčany (vyvěšeno 30.12.2008)

vyhláška č. 01/2008   - o stanovení společného školského obvodu (vyvěšeno 12.12.2008)

vyhláška č. 01/2007   - o úhradě vodného ve dvousložkové formě (vyvěšeno 13.4.2007)

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]