Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty


 
 
 
Veřejné vyhlášky

veřejná vyhláška   o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Chotýčany, (vyvěšeno 20. února 2018)

veřejná vyhláška  Stanovení přechodné úpravy provozu (vyvěšeno 15. prosince 2017)

veřejná vyhláška  Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu v průběhu odvolacího řízení - IV.tranzitní železnice (vyvěšeno 23. října 2017)

veřejná vyhláška oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu Chotýčany  (vyvěšeno 3. října 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2016 obce Chotýčany o školském obvodu MŠ (vyvěšeno 14. prosince 2016)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2016 obce Chotýčany o školském obvodu ZŠ (vyvěšeno 14. prosince 2016)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška obce Chotýčany o nočním klidu (vyvěšeno 30. listopadu 2016)

veřejná vyhláška  rozhodnutí - stavební povolení ,,Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek“ byla zveřejněna v sekci Veřejné vyhlášky (vyvěšeno 5. dubna 2016)

veřejná vyhláška  opatření obecné povahy ,Projekt svislého dopravního obce Chotýčany“ včetně přílohy 1 a přílohy 2 byla zveřejněna v sekci Veřejné vyhlášky (vyvěšeno 2. února 2016)

veřejná vyhláška opravné opatření Magistrátu města České Budějovice ,,Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek“ byla zveřejněna v sekci Veřejné vyhlášky (vyvěšeno 2. února 2016)

Veřejná vyhláška   o umístnění stavby Modernizace trati Nemanice - Ševětín  (vyvěšeno 29. ledna 2016)

vyhláška č.2/2015     o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyvěšeno 16. prosince 2015)

Veřejná vyhláška   Usnesení o přerušení územního řízení - IV.železniční koridor Nemanice I - Ševětín  (vyvěšeno 2. září 2015)

Veřejná vyhláška   Žádost o posuzování vlivů na životní prostředí - IV.železniční koridor Nemanice I - Ševětín  (vyvěšeno 2. září 2015)

Veřejná vyhláška   Rozhodnutí o odvolání - IV.železniční koridor Nemanice I - Ševětín  (vyvěšeno 23. července 2015)

vyhláška č.1/2015     o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyvěšeno 10. března 2015)

vyhláška č. 1/2014   - o místním poplatku ze psů (vyvěšeno 16.12.2014)

veřejná vyhláška Ministerstva dopravy o přerušení stavebního řízení "Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek" byla zveřejněna v sekci Veřejné vyhlášky (vyvěšeno 29. července 2014)

veřejná vyhláška    Jihočeského kraje o zahájení řízení o aktualizaci Zásad územního rozvoje  (vyvěšeno 11. června 2014)

veřejná vyhláška o ustanovení opatrovníka (vyvěšeno 21. srpna 2013)

veřejná vyhláška   -  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(vyvěšeno 14.12.2012)

veřejná vyhláška   - kterou se oznamuje, že usnesením č. 84 Zastupitelstva obce Chotýčany ze dne 30.10.2012 byl vydán ÚZEMNÍ PLÁN CHOTÝČANY v katastrálním území Chotýčany.
                       
Přílohy:

    veřejná vyhláška

    ÚP Chotýčany (textová část a odůvodnění)

    hlavní výkres ÚP Chotýčany (vyvěšeno 5.11.2012)

 

veřejná vyhláška   - oznámení o zahájení stavebního řízení (vyvěšeno 3.7.2012)

veřejná vyhláška   - oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Chotýčany, (vyvěšeno 12.12.2011)

veřejná vyhláška   - výzva k vyzvednutí písemnosti v kanceláři obecního úřadu Chotýčany (vyvěšeno 18.10.2011)

veřejná vyhláška KUJCP00TGI1K   - oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (vyvěšeno 20.9.2011)

veřejná vyhláška   - výzva k vyzvednutí písemnosti v kanceláři obecního úřadu Chotýčany (vyvěšeno 25.3.2011)

vyhláška č. 02/2011   - o místním poplatku ze psů (vyvěšeno 12.3.2011)

vyhláška č. 01/2011   - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyvěšeno 12.3.2011)

veřejná vyhláška   - o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace (vyvěšeno 23.11.2010)

veřejná vyhláška   - výzva k vyzvednutí písemnosti v kanceláři obecního úřadu Chotýčany (vyvěšeno 30.4.2010)

veřejná vyhláška č.j. 149/2008   - výzva k vyzvednutí písemnosti v kanceláři obecního úřadu Chotýčany (vyvěšeno 30.12.2008)

vyhláška č. 01/2008   - o stanovení společného školského obvodu (vyvěšeno 12.12.2008)

vyhláška č. 01/2007   - o úhradě vodného ve dvousložkové formě (vyvěšeno 13.4.2007)

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]