Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení
Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní plán obce CHOTÝČANY

veřejná vyhláška   o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Chotýčany, (vyvěšeno 20. února 2018)

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTÝČANY  katastrální území Chotýčany, okres České Budějovice, Jihočeský kraj  (vyvěšeno 21.12. 2012)

zadání změny č.1 územního plánu Chotýčany  (vyvěšeno 3.10. 2017)

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTÝČANY

výkres č. I/1 - Základní členění území 1:5 000  (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. I/2 - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000  (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. I/3 - Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury 1:5 000  (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. I/4 - Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1:5 000   (vyvěšeno 21.12. 2012)

 

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTÝČANY

  výkres č. II/1 - Koordinační výkres 1:5 000    (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. II/2 - Śirší vztahy  a doplňující legenda  (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. II/3 - Vyhodnocení záboru půdního fondu 1:5 000  doplňující informace záboru půdního fondu -   tabulka (vyvěšeno 21.12. 2012)

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]