Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení
Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územní plán obce CHOTÝČANY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTÝČANY PO ZMĚNĚ č. 2  (vyvěšeno 23. listopadu 2018)

    Územní plán obce Chotýčany po změně č.2 úplné znění

  Výkres základního členění úplné znění

   Hlavní výkres úplné znění

  Vykres TI  úplné znění

  VPS  úplné znění

  Koordinační výkres  úplné znění

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.2 (vyvěšeno 4. října 2018)

   Veřejná vyhláška o vydání změny č.2 územního plánu Chotýčany

  Výkres základního členění

   Hlavní výkres

  Koordinační výkres  

  Výkres širší vztahy   

Úplné znění:  (vyvěšeno 4. října 2018)

    Územní plán obce Chotýčany po změně č.2 úplné znění

  Výkres základního členění úplné znění

   Hlavní výkres úplné znění

  Vykres TI  úplné znění

  Koordinační výkres  úplné znění

  Výkres širší vztahy úplné zněníVeřejná vyhláška  - rozhodnutí o umístnění stavby D3 koordinační výkres 1 , koordinační výkres 2 , koordinační výkres 3 odpočívka Chotýčany (vyvěšeno 26. srpna 2018)

Veřejná vyhláška   o vydání změny č.2 územního plánu  Chotýčany, Vyznačení změn ÚP č.2  , Výkres základního členění ,  Hlavní výkres , Koordinační výkres   Výkres širší vztahy    (vyvěšeno 16. srpna 2018)

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 (vyvěšeno 16. srpna 2018)

   Změna územního plánu č.1 úplné znění

   Změny č.1 územního plánu výrok   

   Základní členění území

  Výkres - VPS  ,

 Hlavní infrastruktura  

   Hlavní výkres

   Koordinační výkres

Do změny č.1 územního plánu Chotýčany je dále možné nahlížet na:
- Obecním úřadě Chotýčany, Chotýčany 20
- Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
- Magistrátu města České Budějovice, odboru stavebním, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
- Krajském úřadu Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, stavebního řádu, územního plánování a investic, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

veřejná vyhláška   o vydání změny č.1 územního plánu Chotýčany, Hlavní výkres - Koncepce veřejné infrastruktury  , Hlavní výkres - Urbanistická koncepce ,  ÚP Chotýčany - Veřejně prospěšné stavby, VPO, asanace , ÚP Chotýčany - Základní členění území   Územní plán Chotýčany - Úplné znění po vydání změny č.1    (vyvěšeno 11. července 2018)

veřejná vyhláška   o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Chotýčany, (vyvěšeno 20. února 2018)

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTÝČANY  katastrální území Chotýčany, okres České Budějovice, Jihočeský kraj  (vyvěšeno 21.12. 2012)

zadání změny č.1 územního plánu Chotýčany  (vyvěšeno 3.10. 2017)

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTÝČANY

výkres č. I/1 - Základní členění území 1:5 000  (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. I/2 - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000  (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. I/3 - Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury 1:5 000  (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. I/4 - Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1:5 000   (vyvěšeno 21.12. 2012)

 

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTÝČANY

  výkres č. II/1 - Koordinační výkres 1:5 000    (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. II/2 - Śirší vztahy  a doplňující legenda  (vyvěšeno 21.12. 2012)

  výkres č. II/3 - Vyhodnocení záboru půdního fondu 1:5 000  doplňující informace záboru půdního fondu -   tabulka (vyvěšeno 21.12. 2012)

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]