Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 

Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2018:

zasedání č. 1/2018 - Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce, volba starosty a místostarosty obce, zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy a členů, zřízení kulturní komise, volba předsedy a členů, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva, úřední hodiny zastupitelstva obce, směrnice o připojení na obecní kanalizaci odpadních vod na území obce, rozpočtové opatření č.7, různé (vyvěšeno 16.11.2018)

zasedání č. 34/2018 - Změna č.2 územního plánu Chotýčany (vyvěšeno 2.10.2018)

zasedání č. 33/2018 - Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON, rozpočtové opatření č.6, veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Chotýčany, žádost o poskytnutí dotace na provoz sběr. dvora Ševětín, úprava cen pronájmu prostor KD a klubovny (vyvěšeno 2.10.2018)

zasedání č. 32/2018 - Výběrové řízení - Chotýčany obnova kanalizace 2, rozpočtové opatření č.5, pořízení změny č.2 ÚP Chotýčany (vyvěšeno 27.7.2018)

zasedání č. 31/2018 - Závěrečný účet za rok 2017, účetní uzávěrka, Hosínské varhany - žádost o příspěvek, žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice, smlouva o realizaci přeložky ŘSD, vydání změny č.1 územního plánu, pořízení změny č.2 územního plánu rozpočtové opatření č.4, schválení pronájmu pozemku p.č. 3104/15, 2040/45, závěrečný účet DSO Budějovicko - Sever za rok 2017(vyvěšeno 11.7.2018)

zasedání č. 30/2018 - Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací,  zadávací dokumentace pro výběrové řízení Chotýčany - obnova kanalizace 2  (vyvěšeno 20.6.2018)

zasedání č. 29/2018 - Návrh ustanovení pověřence GDPR, návrh smlouvy na zpracování analýzy GDPR, návrh rozpočtového opatření č.3, návrh smlouvy na zpracování výběrového řízení na veřejnou zakázku Obnova kanalizace 2, prodej pozemku p.č. ST41/2-47m2 a části obecního pozemku 3106/1-19m2, různé  (vyvěšeno 8.6.2018)

zasedání č. 28/2018 - Výběrové řízení - Chotýčany obnova kanalizace 2  (vyvěšeno 13.4.2018)

zasedání č. 27/2018 - Pronájem místního pohostinství od 1.5.2018, rozpočtové opatření č.2 (vyvěšeno 13.4.2018)

zasedání č. 26/2018 - Návrh stočného, Návrh plánu obnovy vodovodu a kanalizace, zřízení fondu na tvorbu rezervy na obnovu vodovodu a kanalizace, návrh rozpočtového opatření č.1, revokace usnesení 24/2017 ze dne 28.11.2017 (bod č.2), různé (vyvěšeno 20.3.2018)

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019

 

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]