Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2017:

zasedání č. 25/2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018,návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r.2019 a 2020, návrh rozpočtového opatření č.7, stanovení odměn zastupitelů od 1.1.2018, dodatek č.12 za spoz a uložení komunálního odpadu, smlouva o pachtu kanalizace a ČOV, různé (vyvěšeno 8.1.2018)

zasedání č. 24/2017 - Rozpočtové opatření č.6, schválení zadání změny ÚP č.1, cena vodného na rok 2018, kronika obce, záměr o prodeji pozemku p.č. 41/2 v k.ú. Chotýčany, dotace na provoz sběrného dvora Ševětín, různé (vyvěšeno 28.12.2017)

zasedání č. 23/2017 - Rozpočtové opatření č.5, návrh změny územního plánu, dodatek smlouvy o provozování vodovodu, smlouva o zřízení služebnosti, smlouva o investičním finančním příspěvku na prodloužení vodovodu a kanalizace, darovací smlouva na hasičské přilby, změna sazeb na pronájem sálu KD, různé (vyvěšeno 3.10.2017)

zasedání č. 22/2017 - Výběrové řízení na projekt "Chotýčany - dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním", schválení přijetí dotace "Chotýčany - dopravní automobil...", výběrové řízení "Oranžové hřiště Chotýčany", schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku "Oranžové hřiště Chotýčany", informace o stavbě účelové komunikace, schválení přijetí dotace na projekt "Chotýčany - kanalizační propoj", studie projektu cyklostezky, kanalizace a ČOV Chotýčany - nádraží, odkoupení pozemku pod komunikací k ČOV, rozpočtové opatření č.4 (vyvěšeno 18.7.2017)

zasedání č. 21/2017 - Výběrové řízení na projekt "Prodloužení vodovodu a kanalizace obce Chotýčany, výzva vlastníku věci, návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku na připojení k ČOV (vyvěšeno 14.7.2017)

zasedání č. 20/2017 - Výběrové řízení na projekt "Chotýčany - dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním", schválení přijetí dotace "Chotýčany - dopravní automobil...", výběrové řízení "Oranžové hřiště Chotýčany", schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku "Oranžové hřiště Chotýčany", informace o stavbě účelové komunikace, schválení přijetí dotace na projekt "Chotýčany - kanalizační propoj", studie projektu cyklostezky, kanalizace a ČOV Chotýčany - nádraží, odkoupení pozemku pod komunikací k ČOV, rozpočtové opatření č.3 (vyvěšeno 23.5.2017)

zasedání č. 19/2017 - Rozpočtové opatření č.2, záměr o pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 24  (vyvěšeno 25.4.2017)

zasedání č. 18/2017 - Schválení dofinancování projektu "Chotýčany - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním" (vyvěšeno 30.3.2017)

zasedání č.17/2017 - Zadání výběrového řízení na stavbu ZTV - kanalizace, informace o plánované výstavbě VO, informace o stavbě účelové komunikace, rozpočtové opatření č.1, smlouva o zřízení věcného břemene CB-014330032319/001, různé (vyvěšeno 10.3.2017)

zasedání č.16/2016 - Návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočtové opatření č.8, schválení odměn pro zastupitele obce od 1.1.2017, schválení smlouvy na dodavatele stavby "Chotýčany - kanalizační propoj", návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1784/37, 1784/38, 3094/2 a 3101/3 v k.ú. Chotýčany, různé (vyvěšeno 26.1.2017)

zasedání č.15/2016 - Schválení výsledků soutěže na kanalizační propoj, smlouva směnná a kupní, nákup pozemku, cena vodného na rok 2017, dohoda o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, OZV č. 2/2016 o stanovení společného školského obvodu ZŠ, OZV č. 3/2016 o stanovení společného školského obvodu MŠ, rozpočtové opatření č.7, návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 2259/13 a p.č. 3128/2 (vyvěšeno 26.1.2017)

 

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019

 

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]