Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2015:

zasedání č.8/2015 - Schválení ceny vodného, smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330029378/001, rozpočtové opatření č.5, rozpočet na r. 2016, návrh na přijetí daru, obecně závazná vyhláška o místním poplatku č.2/2015 za odstraňování komunálního odpadu, smlouva o výpůjčce, různé. (vyvěšeno 23.12. 2015)

zasedání č.7/2015 - Schválení smlouvy o smlouvě budoucí EON č. 1030024236/002 o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, poskytnutí dotace na provoz MŠ Ševětín, poskytnutí dotace na provoz sběrného dvora Ševětín, rozpočtové opatření č.5, návrh a schválení výše nájmu za kadeřnictví, různé. (vyvěšeno 5.11. 2015)

zasedání č.6/2015 - Návrh dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě k zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků, záměr o prodeji části obecních pozemků p.č. 2259/13 a p.č. 3128/2, rozpočtové opatření č.4, smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.1030025943/003 a smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330023532/001, různé. (vyvěšeno 23.9. 2015)

zasedání č.5/2015 - Návrh smlouvy o věcném břemeni EON,, schválení pořadí firem vyplývající z vyhodnocení výběrového řízení na ČOV Chotýčany, schválení nákupu pozemku, rozpočtový výhled na r.2017, závěrečný účet za r. 2014, účetní závěrka za r.2014, odměny zastupitelů, rozpočtové opatření č.3, zřízení hasičské zásahové jednotky, záměr o pronájmu klubovny na hřišti pro kadeřnické služby, různé. (vyvěšeno 2.7. 2015)

zasedání č.4/2015 - Návrh smlouvy o věcném břemeni EON, návrh smlouvy o smlouvě budoucí E.ON, schválení zahájení výběrového řízení ČOV a kanalizace Chotýčany, návrh rozpočtového opatření č.2, (vyvěšeno 19.5. 2015)

zasedání č.3/2015 - Návrh smlouvy o věcném břemeni EON, vyhláška o odpadech, smlouva o zániku věcného předkupního práva k pozemkům, prodej pozemku 2251/5, info - obchod, vodoteč u Třešňovky, návrh rozpočtového opatření č.1, odpisový plán na rok 2015, doplnění členů kulturní komise. (vyvěšeno 20.3. 2015)

 

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

 

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]