Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2014:

zasedání č.2/2014 - Návrh rozpočtu obce na rok 2015, návrh rozpočtového opatření č.4, obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů, návrh ceny vodného na rok 2015, návrh na nátěrový systém zábradlí u hlavní komunikace, zámě na prodej pozemku č.p.2251/5 KÚ Chotýčany, různé. (vyvěšeno 16.12. 2014)

zasedání č.1/2014 - Schválení jednacího řádu, volba starosty a místostarosty obce, zřízení finančního a kontrolního výboru, zřízení kulturní komise, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva, úřední hodiny, odkoupení části pozemku č.1319/1, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích pro E.on Distribuce s.r.o., různé. (vyvěšeno 12.11. 2014)

zasedání č.26/2014 - Rozpočtové opatření č.3, odkoupení pozemku pod komunikací, rozšíření veřejného osvětlení Chotýčany nádraží, různé. (vyvěšeno 3.10. 2014)

zasedání č.25/2014 - Závěrečný účet za r. 2013, účetní závěrka 2013, rozpočtové opatření č.2, rozpočtový výhled na r. 2016, souhlas s odkupem pozemku pod komunikací, různé. (vyvěšeno 21.7. 2014)

zasedání č.24/2014 - Záměr pronájmu obecního rybníku, smlouva o zřízení věcného břemene, stanovení odměn zastupitelstva dle nového nařízení, návrh na pořízení územní studie - část U Nádraží, rozpočtové opatření č.1, různé. (vyvěšeno 27.3. 2014)

 

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014  | 2015 | 2016

 

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]