Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2013:

zasedání č.23/2013 - Ceny vodného na rok 2014, rozpočet obce na rok 2014, zásady pro zadávání veřejných zakázek v obci Chotýčany, směrnice ke schvalování účetní závěrky, rozpočtové opatření č.8, odpisový plán na rok 2014. (vyvěšeno 19.12. 2013)

zasedání č.22/2013 - Rozpočtové opatření č.7, schválení žádosti o vypracování územní studie. (vyvěšeno 7.11. 2013)

zasedání č.21/2013 - Smlouva o zřízení věcného břemene s JVS, souhlas se zařezením obce Chotýčany do integrované strategie územní působnosti MAS Hlubocko-Lišovsko 2014-2020, rozpočtové opatření č.6, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene s firmou SETERM CB a.s.. (vyvěšeno 17.9. 2013)

zasedání č.20/2013 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy směnné a kupní, návrh na koupi výkonné sekačky, plán oprav cest a stok, instalace lávky, návrh na zastřešení rampy a vstupu OÚ, rozpočtové opatření č.5. (vyvěšeno 30.7. 2013)

zasedání č.19/2013 - Inventarizační zpráva, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2012, lávka Třešňovka, prodej části pozemku č.p. 1334/25 a KN 3094/2, info o mimořádném zasedání, oprava prvního patra OÚ, záměr o směně pozemků č. 1346/2 a č.1436/4, Valbek - dohoda o narovnání a nájemní smlouva, rozpočtové opatření č.4. (vyvěšeno 26.6. 2013)

zasedání č.18/2013 - Poskytnutí finančního příspěvku ČČK, rozpočtové opatření č.3. (vyvěšeno 13.6. 2013)

zasedání č.17 / 2013 - Záměr o odprodeji pozemku sever, inkaso sdílených daní ze státního rozpočtu, rozpočtový výhled na rok 2015, záměr o odprodeji pozemku jih, záměr rekonstrukce podlah I.patro OÚ, dar obce na zvony

 Hosín,záměr na projekt na čistící rybník Jihovýchod obce, dohoda o úhradě provozních nákladů ZŠ Ševětín, rozpočtové opatření č.2, info prapory a cedule obce, různé..
(vyvěšeno 5.5. 2013)


zasedání č.16 / 2013 - Rozpočtové opatření č.1/13, odpisový plán na rok 2013, pronájem honitby, různé.. (vyvěšeno 26.2. 2013)

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]