Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2012:

zasedání č.15/2012 - Schválení prodeje obecních pozemků, rozpočtové opatření č. 8/2012, rozpočet na rok 2013, směrnice "zásady pro zadávání veřejných zakázek", vyhláška o odpadech, směrnice pro vedení účetnictví, schválení smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu (vyvěšeno 13.12. 2012)

zasedání č.14/2012 - Schválení záměru prodeje pozemků, rozpočtové opatření č. 7/2012, změna složení finančního výboru, rozpočet na rok 2012, rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014 (vyvěšeno 28.11. 2012)

zasedání č.13/2012 - Územní plán obce, cena vodného na rok 2013, rozpočtové opatření č. 6/2012, odpisování majetku od 1.1.2013. (vyvěšeno 31.10. 2012)

zasedání č.12/2012 - Návrh na zateplení stropu, rozpočtové opatření č.5/2012,výstava k 130. výročí kapličky, informace k ÚP, informace k dotaci "Dokončení rekonstrukce komunikace". (vyvěšeno 25.9. 2012)

zasedání č.11/2012 - Schválení rozpočtového opatření č.4/2012. (vyvěšeno 17.7. 2012)

zasedání č.10/2012 - Schválení směny pozemků, rozpočtové opatření č.2/2012, závěrečný účet obce za rok 2011, rozpočtové opatření č.3/2012, diskuse, informace o probíhajících akcích. (vyvěšeno 24 5. 2012)

zasedání č.9/2012 - Složení slibu nového člena zastupitelstva, ustanovení nového člena kontrolního výboru, schválení odpisového plánu na r.2012, schválení ceny vodného, schválení záměru o směně obecních pozemků, rozpočtové opatření č.1, ukazatel měření rychlosti v obci, inventarizační zpráva majetku a závazků za rok 2011, různé. (vyvěšeno 9 3. 2012)

zasedání č.8/2011 - Schválení rozpočtu 2012, návrh rozpočtového opatření č.5, určení zapisovatele pro spolupráci při pořizování územní dokumentace ve správním území Chotýčany, informace o územním plánu. (vyvěšeno 6 1. 2012)

 

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]