Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2011:

zasedání č.8/2011 - Schválení rozpočtu 2012, návrh rozpočtového opatření č.5, určení zapisovatele pro spolupráci při pořizování územní dokumentace ve správním území Chotýčany, informace o územním plánu. (vyvěšeno 6 1. 2012)

zasedání č. 7/2011   -  Rozpočtové opatření č.4, schválení prodeje pozemku, žádost o využití obecního rybníku, informace o územním plánu, informace o změnách jízdního řádu, různé.  (vyvěšeno 15.11.2011)

zasedání č. 6/2011   -  Schválení záměru o prodeji pozemku, rozpočtové opatření, žádost o poskytnutí příspěvku, různé.  (vyvěšeno 16.9.2011)

zasedání č. 5/2011   -  Úprava územního plánu, závěrečný účet obce Chotýčany za rok 2010, prodej hmotného majetku obce, vyhlášení výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro územní řízení - ČOV a kanalizační přivaděče, rozpočtové opatření č.2, různé.  (vyvěšeno 25.6.2011)

zasedání č. 4/2011   -  Rozpočtové opatření č.1, rozpočtový výhled 2013, prodej hmotného majetku obce, smlouva o zřízení práva odpovídajícího věc. břemenu E.ON Distribuce, seznámení s průběhem ÚP, zájezd Dachstein, informace o výběru poplatků.  (vyvěšeno 9.6.2011)

zasedání č. 3/2011   -  Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, o místním poplatku ze psů, stanovení odměn členů zastupitelstva k 1.1.2011, návrh rozpočtu na r. 2011, zvolení předsedy a členů finančního výboru, členství v MAS, ceník a postup prodeje obecního dříví, různé - pošta, kontejnery na jedlý olej, kontrola hydrantů.  (vyvěšeno 9.3.2011)

zasedání č. 2/2010   -  Odkoupení čerpadel do tlakové stanice, oprava tlakové stanice, oprava ventilátorů v kulturním domě, prodej pozemku č.p. 2251/9 - nádraží, rozpočtové provizorium na rok 2011, inventarizace majetku obce, rozpočtové opatření rok 2010, obecní poplatky, nájmy (vyvěšeno 15.12.2010)

zasedání č. 1/2010   - Ustavující zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, schválení jednacího řádu zastupitelstva obce, volba starosty a místostarosty, zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, úřední hodiny zastupitelstva obce (vyvěšeno 16.11.2010)

zasedání č. 43/2010   - Rozpočtové opatření č.4

zasedání č. 42/2010   - Příspěvek římskokatolické farnosti Hosín, vlajka a znak obce, rozpočtové opatření č.3

zasedání č. 41/2010   - Pronájem prodejny smíšeného zboží, rozpočtové opatření č.2

zasedání č. 40/2010   - Pronájem prodejny smíšeného zboží

zasedání č. 39/2010   - Závěrečný účet obce Chotýčany za rok 2009, rozpočtové opatření č.1, pronájem prodejny smíšeného zboží, darovací smlouva na finanční příspěvek ZŠ a MŠ Ševětín na účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže

zasedání č. 38/2010   - Územní plán obce, návrh rozpočtu na rok 2010, rozpočtový výhled na rok 2012, návrh dohody o zajištění požadovaného počtu míst pro umístnění detí v předškolním zařízení MŠ Ševětín pro školní rok 2010/2011

zasedání č. 37/2010   - Návrh na znak a vlajku obce Chotýčany, příprava rozpočtu na rok 2010 (vyvěšeno 23.3.2010)

zasedání č. 36/2010   - Odkoupení pozemku v k.ú. Chotýčany, návrh smlouvy o dílo na zhotovení znaku a vlajky pro obec Chotýčany

 

 

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010  | 2011 | 2012 | 2013

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]