Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2009:

zasedání č. 35/2009   - Rozpočtové opatření č.8, dodatek č.II ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na roky 2009 - 2019

zasedání č. 34/2009   - přezkoumání hospodaření za rok 2009, návrh dohody k zajištění požadovaného počtu míst v MŠ Ševětín, inventarizace majetku k 31.12.2009, rozpočtové provizorium na rok 2010, rozpočtové opatření č.7, odpis pohledávek, dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2009

zasedání č. 33/2009   - pořízení územního plánu obce Chotýčany, prodej obecních pozemku, rozpočtové opatření č.6, změna podmínek "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" na zřízení kontaktního místa CzechPOINT (vyvěšeno 10.1.2010)

zasedání č. 32/2009   - převod pozemku v majetku s.p. Lesy České republiky na obec Chotýčany, rozpočtové opatření č.5, bezúplatný převod komunikace

zasedání č. 31/2009   - prodej obecního pozemku, rozpočtové opatření č.4, výsledky dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2009

zasedání č. 30/2009   -  prodej obecního pozemku, rozpočtové opatření č.3, opravy objektu čp. 24, zřízení nového účtu u UniCredit Bank

zasedání č. 29/2009   -  prodej obecního pozemku, dotace na zřízení pracoviště CzechPOINT, rozpočtové opatření č.2, opravy v restauraci a předsálí KD Chotýčany, návrh na zakoupení nové sekačky na trávu

zasedání č. 28/2009   - závěrečný účet obce Chotýčany za rok 2008, rozpočtový výhled na rok 2011, rozpočtové opatření č.1, prodej obecního pozemku, zajištění bezpečnostní prořezávky stromů  

zasedání č. 27/2009   - výběr dodavatele technologie a služeb při vybudování kontaktního pracoviště Czech POINT

zasedání č. 26/2009   - návrh kupních smluv na prodej obecních pozemků, záměr o prodeji obecního pozemku, stanovení mimořádných odměn, rozpočet na rok 2009, výměna vodoměrů, žádost o dotaci na vybudování kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, výběr dodavatele technologie a služeb při vybudování kontaktního pracoviště Czech POINT

zasedání č. 25/2009    - potvrzení územního plánu obce Chotýčany, plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace, prodej obecních pozemků, úpravy v parku před kulturním domem, likvidace zdravotního materiálu v areálu firmy Vetas, výměna vstupních dveří v KD, odměny členů zastupitelstva, smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]