Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2008:

zasedání č. 24/2008   - rozpočtové opatření č.5, rozpočtové provizorium na rok 2009, inventarizace majetku obce k 31.12.2008, stanovení poplatku za domovní odpad na rok 2009

zasedání č. 23/2008   - smlouva o zajištění veterinární asanační činnosti, mimořádné odměny, OZV č.1/2008, výsledná kalkulace ceny vody 2008, kalkulace dvousložkové ceny vody 2009, smlouva o právní pomoci, poplatky za domovní odpad 2009, rozpočtové opatření č.4

zasedání č. 22/2008   - rozpočtové opatření č.3, obalovna živočišných směsí Dobřejovice

zasedání č. 21/2008   - rozpočtové opatření č.2, obalovna živočišných směsí Dobřejovice

zasedání č. 20/2008   - závěrečný účet obce za rok 2007, prodej obecních pozemků, rozpočtové opatření č.1, zrušení účelového fondu obce

zasedání č. 19/2008   - vyúčtování nákladů VaK Jižní Čechy, žádosti o prodej obecních pozemků, nákup ochranných obleků pro sbor dobrovolných hasičů

zasedání č. 18/2008   - zápis z jednání sboru zástupců pro KPÚ Chotýčany, prodej obecního pozemku, návrh na směnu obecních pozemků, rozpočet obce Chotýčany na rok 2008, sdělení Stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice (vyvěšeno 20.5.2008)

zasedání č. 17/2008   - záměr obce o směně pozemků, odměny členům zastupitelstva obce

zasedání č. 16/2008   - výstavba obalovny živičných směsí v k.ú. Dobřejovice, žádost o prodej obecního pozemku

zasedání č. 15/2008    - návrh kalkulace dvousložkové ceny vodného pro rok 2008, smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2008

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009| 2010| 2011 | 2012

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]