Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2007:

zasedání č. 14/2007   - rozpočtové opatření č.5, rozpočtové provizorium na rok 2008, inventarizace majetku obce k 31.12.2007 (vyvěšeno 20.5.2008)

zasedání č. 13/2007   - rozpočtové opatření č.4, plnění rozpočtu k 31.10.2007, příprava inventarizace majetku obce, náklady na provoz základní a mateřské školy Ševětín za rok 2006

zasedání č. 12/2007   - prodej obecního pozemku, rozpočtové opatření č.3, přistoupení obce do "Sdružení místních samospráv ČR, o.s.", dostavba a vybavení sportoviště Chotýčany, smlouva o provozování vodohospodářského majetku

zasedání č. 11/2007   - rozpočtové opatření č.2, zásady pro zadávání veřejných zakázek, návrh na uzavření koncesní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku

zasedání č. 10/2007   - příspěvek obci Ševětín na provoz mateřské školy, žádost fy. Agroprofit Chotýčany s.r.o. o odprodeji obecního pozemku (vyvěšeno 10.9.2007)

zasedání č. 09/2007   - rozpočtové opatření č.1, dostavba sportoviště, petice občanů ze dne 8. června 2007, žádost Radioklubu OK1 KCB o odprodeji užívaného pozemku

zasedání č. 08/2007   - žádost o odkoupení části obecního pozemku, údržba zeleně

zasedání č. 07/2007   - nájem restaurace KD Chotýčany, závěrečný účet obce za rok 2006, návrh rozpočtu na rok 2007, návrh rozpočtového výhledu na rok 2009

zasedání č. 06/2007   - obecně závazná vyhláška o úhradě vodného ve dvousložkové formě, informace o bioplynové stanici v obci Chotýčany, územní plán obce

zasedání č. 05/2007   - projekt bioplynové stanice v obci Chotýčany, žádost Agroprofit Chotýčany s.r.o. o prodej obecního pozemku, územní plán obce, stanovení odměn členům zastupitelstva od 1.1.2007

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]