Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 
Územní plán
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2006:

zasedání č. 04/2006    - rozpočtové změny a provizorium na rok 2007

zasedání č. 03/2006  - inventarizace majetku obce, prodej pozemku, rozpočtové změny

zasedání č. 02/2006  - stanovení odměn členů zastupitelstva, žádost o uzavření restaurace KD, návrh na zakoupení kontejneru na papír, žádost o prodej obecního pozemku

zasedání č. 01/2006  - ustavující zasedání

zasedání č. 98/2006  - údržba veřejné zeleně, rozpočtové změny

zasedání č.97/2006   - vybavení dětského hřiště, zhotovení pergoly na sport. hřišti, rozpočtové změny

zasedání č. 96/2006   - stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2006 - 2010

zasedání č. 95/2006   - údržba veřejné zeleně, rozpočtové změny

zasedání č. 94/2006   - údržba veřejné zeleně, mobilní ozvučení KD, pěstební činnost v obecních lesích, oprava kapličky

zasedání č. 93/2006  - závěrečný účet obce za rok 2005, návrh rozpočtu 2006, rozpočtový výhled na rok 2008, odměny členů zastupitelstva

zasedání č. 92/2006   - plnění rozpočtu 2005, příprava rozpočtu 2006, smlouva s OAD Kolín, dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold na zajištění svozu TKO v roce 2006

 

 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]