Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení 

Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva za rok 2019:

zasedání č. 12/2019 - Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2020, dodatek č.14 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022, rozpočtové opatření č.7, obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místních poplatcích, obecně závazná vyhláška č.2/2019 o poplatku za psy, darovací smlouva na pozemek pod místní komunikaci, různé (vyvěšeno 16.12.2019) 

zasedání č. 11/2019 - Návrh rozpočtového opatření č.6, žádost o poskytnutí dotace na provoz SD Ševětín  za rok  2018, různé (vyvěšeno 3.12.2019) 

zasedání č. 10/2019 - Rozpočtové opatření č.5  (vyvěšeno 25.11.2019) 

zasedání č. 9/2019 - Zveřejnění záměru o pronájmu místního pohostinství, rozpočtové opatření č.4  (vyvěšeno 21.8.2019) 

zasedání č. 8/2019 - Návrh rozpočtového opatření č.3, závěrečný účet obce Chotýčany za rok 2018, účetní závěrka obce za rok 2018, žádost o poskytnutí dotace na přístavbu požární zbrojnice, smlouva o zřízení věcného břemene, revokace usnesení č.36 ze dne 19.2.2019, návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č.1830/83 a 2228/63 v k.ú. Chotýčany, různé  (vyvěšeno 17.7.2019) 

zasedání č. 7/2019 - Výběrové řízení Rekonstrukce restaurace - schválení zhotovitele  (vyvěšeno 6.6.2019) 

zasedání č. 6/2019 - Návrh rozpočtového opatření č.2, smlouva o zřízení věcného břemene EON, schválení zadávacího řízení na topenářské a vodoinstalační práce v restauraci KD, schválení přijetí dotace Program obnovy venkova, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, různé   (vyvěšeno 3.5.2019) 

zasedání č. 5/2019 - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - souhlas s umístněním distribučního zařízení (vyvěšeno 5.3.2019) 

zasedání č. 4/2019 - Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č.1830/21 a parc.č. 2228/61, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.3094/2, parc.č. 3101/3, parc.č. 3106/1, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.1784/1, aktualizace směrnice obce Chotýčany č. 2/2018, různé (vyvěšeno 19.2.2019) 

zasedání č. 3/2019 - Rozpočtové opatření č.9, schválení zveřejnění záměru o prodeji částí pozemku parc.č.1830/21 a parc.č. 2228/61 v k.ú. Chotýčany (vyvěšeno 29.1.2019) 

zasedání č. 2/2018 - Stanovisko ke stavbě energetického zařízení, návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, rozpočtové opatření č.8, dodatek č.13 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, různé (vyvěšeno 11.12.2018) 

zasedání č. 1/2018 - Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce, volba starosty a místostarosty obce, zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy a členů, zřízení kulturní komise, volba předsedy a členů, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva, úřední hodiny zastupitelstva obce, směrnice o připojení na obecní kanalizaci odpadních vod na území obce, rozpočtové opatření č.7, různé (vyvěšeno 16.11.2018) 

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 | 2019

 

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]