Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení
Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 
 
Úřední deska

Veřejné vyhlášky:

Veřejná vyhláška  opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu, včetně převedení provozu na LJP (vyvěšeno 5. prosince 2018)

Veřejná vyhláška  Seznámení účastníků řízení s úkony odvolacího správního orgánu, opatření  obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu, včetně technické zprávy (vyvěšeno 27. listopadu 2018)

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOTÝČANY PO ZMĚNĚ č. 2  (vyvěšeno 23. října 2018)

    Územní plán obce Chotýčany po změně č.2 úplné znění

  Výkres základního členění úplné znění

   Hlavní výkres úplné znění

  Vykres TI  úplné znění

  VPS  úplné znění

  Koordinační výkres  úplné znění

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.2 (vyvěšeno 4. října 2018)

   Veřejná vyhláška o vydání změny č.2 územního plánu Chotýčany

  Výkres základního členění

   Hlavní výkres

  Koordinační výkres  

  Výkres širší vztahy   

Úplné znění:  (vyvěšeno 4. října 2018)

    Územní plán obce Chotýčany po změně č.2 úplné znění

  Výkres základního členění úplné znění

   Hlavní výkres úplné znění

  Vykres TI  úplné znění

  Koordinační výkres  úplné znění

  Výkres širší vztahy úplné znění

 

Veřejná vyhláška  - oznámení o pokračování v odvolacím řízení - železniční koridor (vyvěšeno 2. října 2018)

Veřejná vyhláška  - rozhodnutí o umístnění stavby D3 koordinační výkres 1 , koordinační výkres 2 , koordinační výkres 3 odpočívka Chotýčany (vyvěšeno 26. srpna 2018)

Veřejná vyhláška   o vydání změny č.2 územního plánu  Chotýčany, Vyznačení změn ÚP č.2  , Výkres základního členění ,  Hlavní výkres , Koordinační výkres   Výkres širší vztahy    (vyvěšeno 16. srpna 2018)

Veřejná vyhláška    ochranné pásmo radiolokátoru Č. Budějovice (vyvěšeno 13. srpna 2018)

Veřejná vyhláška    odpočívka Chotýčany a veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci a uzavírka silnice  výkresová část (vyvěšeno 3. srpna 2018)

veřejná vyhláška   o vydání změny č.1 územního plánu Chotýčany, Hlavní výkres - Koncepce veřejné infrastruktury  , Hlavní výkres - Urbanistická koncepce ,  ÚP Chotýčany - Veřejně prospěšné stavby, VPO, asanace , ÚP Chotýčany - Základní členění území   Územní plán Chotýčany - Úplné znění po vydání změny č.1    (vyvěšeno 11. července 2018)

veřejná vyhláška   Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,   Rozhodnutí o uzavírce silnice v úseku MÚK Ševětín - začátek dálnice D3 ve směru Tábor - České Budějovice, Detail přechodného dopravního značení, Dopravně inženýrské opatření D3 0309_II, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu , (vyvěšeno 13. dubna 2018)

veřejná vyhláška   o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Chotýčany, (vyvěšeno 20. února 2018)

 

 

Oznámení:

Pozvánka  na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 11.12.2018 od 19 hodin (vyvěšeno 5. prosince 2018)

Rozhodnutí  o povolení uzavírky silnice a stanovení  přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a příloha DIO k přechodné úpravě provozu  (vyvěšeno 16. listopadu 2018)

Pozvánka  na ustavující zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 30.10.2018 od 19 hodin (vyvěšeno 22. října 2018)

Pozvánka  na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 18.9.2018 od 17 hodin (vyvěšeno 17. května 2018)

Oznámení o konání řádných voleb do zastupitelstev obcí a senátu parlamentu ČR ve dnech 5 a 6. října 2018  (vyvěšeno 13. srpna 2018)

Oznámení   záměru pronájmu obecních pozemků (vyvěšeno 12. července 2018)

Informace  o podání žádosti - D3 - odpočívka Chotýčany a o zahájení  územního řízení - D3 - odpočívka Chotýčany (vyvěšeno 7. července 2018)

Pozvánka  na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 26.6.2018 od 19 hodin (vyvěšeno 21. června 2018)

Rozpočtové opatření č.3 obce Chotýčany (vyvěšeno 20. června 2018)

Pozvánka  na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 22.5.2018 od 19 hodin (vyvěšeno 18. května 2018)

Veřejnoprávní smlouva k výkonu přenesené působvnosti na úseku přestupků (vyvěšeno 13. dubna 2018)

Oznámení   o termínu zápisu do MŠ Ševětín (vyvěšeno 23. března 2018)

Oznámení   o termínu zápisu do ZŠ Ševětín (vyvěšeno 23. března 2018)

Záměr   o pronájmu místního pohostinství (vyvěšeno 21. března 2018)

Záměr   o prodeji obecního pozemku (vyvěšeno 21. března 2018)

Rozpočtové opatření č.1 obce Chotýčany (vyvěšeno 28. února 2018)

Pozvánka  na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 30.1.2018 od 19 hodin (vyvěšeno 24. ledna 2018)

Střednědobý výhled rozpočtu   obce Chotýčany na rok 2020 (vyvěšeno 18. ledna 2018)

Střednědobý výhled rozpočtu   obce Chotýčany na rok 2019 (vyvěšeno 18. ledna 2018)

Rozpočtové opatření č.7 obce Chotýčany (vyvěšeno 18. ledna 2018)


Poskytnutí informací:

Poskytnutí informace č.j. 348/2016 obec Chotýčany (vyvěšeno 20. června 2017)

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]