Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení
Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 
 
Úřední deska

Veřejné vyhlášky:

Veřejná vyhláška    opatření obecné povahy - kabelové vedení VN pro dálniční odpočívku (vyvěšeno 3. prosince 2019)

Veřejná vyhláška  opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území Kyselá voda (vyvěšeno 6. listopadu 2019)

Veřejná vyhláška   4. aktualizace zásad územního rozvoje (vyvěšeno 9. října 2019)

Veřejná vyhláška  rozhodnutí o odvolání IV. tranzitní železniční koridor (vyvěšeno 9. října 2019)

Veřejná vyhláška   návrh opatření obecné povahy - záplavové území Kyselá voda (vyvěšeno 9. října 2019)

Veřejná vyhláška   opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství  (vyvěšeno 9. října 2019)

Veřejná vyhláška  ustanovení opatrovníka (vyvěšeno 21. srpna 2019)

Veřejná vyhláška  Veřejná vyhláška _IV.tranzitní železniční koridor (vyvěšeno 23. července 2019)

Veřejná vyhláška  opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, včetně přílohy č.1 (vyvěšeno 15. dubna 2019)

Veřejná vyhláška  opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu, včetně převedení provozu na LJP (vyvěšeno 5. prosince 2018)

Veřejná vyhláška  Seznámení účastníků řízení s úkony odvolacího správního orgánu, opatření  obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu, včetně technické zprávy (vyvěšeno 27. listopadu 2018)

 

 

Oznámení:

Pozvánka   na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 10.12.2019 od 19 hodin (vyvěšeno 3. prosince 2019)

Opatření obecné povahy udělení vyjímky k lovu bobra evropského a opatření obecné povahy Ochranné pásmo radiolokátoru Č. Budějovice (vyvěšeno 3. prosince 2019)

Pozvánka   na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 12.11.2019 od 19 hodin (vyvěšeno 6. listopadu 2019)

Zásady   pro provádění odstraňování a ořezu dřevin (vyvěšeno 31. října 2019)

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na potřebu ořezu a odstranění dřevin (vyvěšeno 31. října 2019)

Oznámení  o zahájení územního řízení - kabelové vedení VN, Chotýčany, dálniční odpočívka (vyvěšeno 31. října 2019)

Oznámení o ukončení rekonstrukce restaurace v KD a zahájení provozu (vyvěšeno 25. října 2019)

Závěr zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I - V433/833 - zdvojení vedení  (vyvěšeno 21. srpna 2019)

Záměr o pronájmu místního pohostinství (vyvěšeno 7. srpna 2019)

 

Poskytnutí informací:

Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých (vyvěšeno 8. října 2019)

Poskytnutí informace č.j. 348/2016 obec Chotýčany (vyvěšeno 20. června 2017)

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]