Obec Chotýčany   Obec Chotýčany
Chotýčany
Obecní úřad Chotýčany

 

Úvod
Informace o obci
Úřední deska
Veřejné vyhlášky
Oznámení
Územní plán
Poskytnutí informací
Zastupitelstvo
Složení
Jednací řád
Usnesení zastupitelstva
Rozpočet
Kultura, sport
Odkazy
Kontakty

 
 
 
Úřední deska

Veřejné vyhlášky:

veřejná vyhláška  Stanovení přechodné úpravy provozu (vyvěšeno 15. prosince 2017)

veřejná vyhláška  Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu v průběhu odvolacího řízení - IV.tranzitní železnice (vyvěšeno 23. října 2017)

veřejná vyhláška oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu Chotýčany  (vyvěšeno 3. října 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (vyvěšeno 5. září 2017)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška č.3/2016 obce Chotýčany o školském obvodu MŠ (vyvěšeno 14. prosince 2016)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška č.2/2016 obce Chotýčany o školském obvodu ZŠ (vyvěšeno 14. prosince 2016)

veřejná vyhláška Obecně závazná vyhláška obce Chotýčany o nočním klidu (vyvěšeno 30. listopadu 2016)

 

 

Oznámení:

Rozpočtové opatření č.6 obce Chotýčany (vyvěšeno 28. prosince 2017)

Pozvánka  na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 19.12.2017 od 19 hodin (vyvěšeno 15. prosince 2017)

Oznámení  dopravní automobil Movano Combi s nákladní požárním přívěsem (vyvěšeno 8. prosince 2017)

Oznámení o konání termínu voleb  prezidenta ČR (vyvěšeno 2. prosince 2017)

Návrh rozpočtu obce Chotýčany na rok 2018 (vyvěšeno 1. prosince 2017)

Návrh rozpočtového střednědobého výhledu obce Chotýčany na rok 2019 (vyvěšeno 1. prosince 2017)

Návrh rozpočtového střednědobého výhledu obce Chotýčany na rok 2020 (vyvěšeno 1. prosince 2017)

Rozpočtové opatření č.5 obce Chotýčany (vyvěšeno 11. října 2017)

Výpověď veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků ze zasedání zastupitelstva obce Chotýčany (vyvěšeno 3. října 2017)

Záměr  pronájmu obecních pozemků 1504/5 a 1504/12 (vyvěšeno 7. září 2017)

Pozvánka  na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 12.9.2017 od 19 hodin (vyvěšeno 7. září 2017)

Dokumentace týkající se D3 0309 II Ševětín - Borek  (vyvěšeno 7.září 2017)

                                               Dopravně inženýrské opatření D3 0309/II ŠEVĚTÍN - BOREK SILNICE I/3 VÝSTAVBA ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK

                                               Dopravně inženýrské opatření uzavírka MÚK Ševětín                       

                                               Dopravně inženýrské opatření D3 0309/II ŠEVĚTÍN - BOREK SILNICE I/3 VÝSTAVBA ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK

Výzva  vyjádření k podanému odvolání týkající se železničního koridoru (vyvěšeno 6. září 2017)

Oznámení o konání termínu voleb  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (vyvěšeno 5. září 2017)

Schválený závěrečný účet obce Chotýčany na rok 2016 (vyvěšeno 24. července 2017)

Rozpočtové opatření č.4 obce Chotýčany (vyvěšeno 18. července 2017)

Záměr uzavřít dodatek o provozování vodohospodářského majetkuZáměr uzavřít dodatek o provozování vodohospodářského majetku   (vyvěšeno 30.června 2017)

Výzva  vlastníku věci (vyvěšeno 23.června 2017)

Pozvánka  na veřejné jednání zastupitelstva obce Chotýčany, které se bude konat 27.6.2017 od 19 hodin (vyvěšeno 21.června 2017)

Rozpočtové opatření č.3 obce Chotýčany (vyvěšeno 15. června 2017)

Rozpočtové opatření č.2 obce Chotýčany (vyvěšeno 17. května 2017)

Závěrečný účet DSO Budějovicko-Sever za rok 2016   - zpráva k závěrečnému účtu za rok 2016 - (vyvěšeno 15.5. 2017)

                                              - Příloha č. 1 příloha DSO k 31.12.2016

                                              - Příloha č. 2 rozvaha DSO                       

                                              - Příloha č. 3 - výkaz zisku a ztrát DSO

                                     - Příloha č. 4 - Výkaz o plnění rozpočtu DSO

                                     - Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO

Oznámení o záměru pronájmu prodejny   (vyvěšeno 5. května 2017)

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí C/3/2017 v k.ú. Chotýčany
(vyvěšeno 30. března 2017)

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Ševětín
(vyvěšeno 30. března 2017)

Podání žádosti o přijetí do MŠ Ševětín
(vyvěšeno 30. března 2017)

Rozpočtové opatření č.1 obce Chotýčany
(vyvěšeno 10. března 2017)

Rozpočtový výhled obce Chotýčany na rok 2018
(vyvěšeno 10. března 2017)

Schválený rozpočet obce Chotýčany na rok 2017
(vyvěšeno 10. března 2017)


Územní plán:

zadání změny č.1 územního plánu Chotýčany  (vyvěšeno 3.10. 2017)

Územní plán  obce Chotýčany byl kompletně zveřejněn v sekci Úřední deska - Územní plán (vyvěšeno 21. prosince 2012)

 

 

Poskytnutí informací:

Poskytnutí informace č.j. 348/2016 obec Chotýčany (vyvěšeno 20. června 2017)

 

 

 
 
 
 
  [ Úvod | Informace o obci |  | Úřední deska | Zastupitelstvo | Rozpočet | Kultura, sport | Odkazy | Kontakty ]